บริษัท ออนคลีนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ
www.oncleaning.co.th

เกี่ยวกับเรา

งานบริการคืองานของเรา

บริษัทออนคลีนนิ่งจำกัดมุ่งมั่นในการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งและมีฝีมือในการทำงานที่รอบด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในงานทำความสะอาดแบบครบวงจรสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจและลูกค้าปลีกย่อยเราเชื่อว่าทีมงานที่ดีและมีแรงบันดาลใจจะสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพด้วยหัวใจบริการเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ในด้านบริการและคุณภาพที่ดีที่สุดจากทีมงานมืออาชีพของเรา

แนะนำบริษัท

บริษัทออนคลีนนิ่งจำกัดเป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านการบริการทำความสะอาดอาทิการซักพรมและเก้าอี้ประจำสำนักงานบริการอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ,การทำความสะอาดกระจกส่วนสูงภายนอกรอบอาคารรวมทั้งบริการล้างแอร์,ซักผ้าม่านออกแบบและติดตั้งผ้าม่านด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อให้บริการที่ีมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายที่ทางลูกค้าต้องการให้มากที่สุดบริษัทได้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการทำงานเป็นทีมเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการและเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด


ขอบคุณหลากหลาย
ความไว้วางใจ
ที่มีให้เราซักพรมที่ดีที่สุด
บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ
เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรก


หลากหลายความไว้วางใจ
มากว่า พัน ที่ไว้ใจให้เรา
บริการทำความสะอาดเก้าอี้
และโซฟา บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ
สะอาด สวยงาม
ไม่เหม็นอับชื้นแห้งพร้อมใช้


ขอบคุณหลากหลาย
ความไว้วางใจ
มากกว่า พัน ที่ไว้ใจให้เรา
บริการทำความสะอาด
บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ
สะอาด ตรงจุด ตรงต่อเวลา

error: Content is protected !!