บริษัท ออนคลีนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ
www.oncleaning.co.th

ทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง

เช็ดกระจกส่วนสูง:เช็ดกระจกภายนอกอาคาร

ยิงซิลิโคน:แก้ไขงานซิลิโคนภายนอกเสื่อมสภาพอันก่อให้เกิดน้ำรั่วในภายภาคหน้า

ทาสี:เก็บงานสีลอกและร่อนซึ่งเกิดจากสีเสื่อมสภาพ

  • มีระบบการทำงานบนที่สูงที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในการทำงานอย่างรัดกุม
  • ทีมงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น จป.(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
    และการทำงานบนพื้นที่สูง การทำงานระดับหัวหน้างาน

บริษัทฯมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆอาทิเช่นจป.(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)และการทำงานบนพื้นที่สูงเนื่องจากการที่พนักงานต้องทำงานบนที่สูงหรือพื้นที่เสี่ยงอาทิเช่นการทำความสะอาดกระจกสูงภายนอกอาคารโดยวิธีการต่อนั่งร้าน,การต่อบันไดชักและการโรยตัวหรือพื้นที่เสี่ยงเป็นการทำงานที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นสำหรับการทำงานบนพื้นที่สูง(HighRisk)เป็นอุปกรณ์นำเข้าจากประเทศยุโรปและได้ผ่านมาตรฐานสากล

error: Content is protected !!