บริษัท ออนคลีนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ
www.oncleaning.co.th

บริการฉีดพ่นกำจัดเชื้อโรค ครอบคลุมเชื้อ Coronavirus

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค กำจัดไวรัส เชื้อโควิด-19 แบคทีเรีย รา เหมาะสำหรับบ้าน สำนักงาน โรงเรียน วัด
โรงแรม สถานประกอบการ ฟาร์ม โรงงาน ด้วยน้ำยาทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูงมาตรฐานระดับโลก

  • บริการ ฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ Coronavirus และ Covid-19 แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราตามบ้านพักอาศัย

  • บริการฉีดพ่น คอนโด หน่วยงาน องค์กรต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน

  • ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง  “UMONIUM38 INSTRUMENT”  จากเบลเยี่ยมที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม

  • กำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่า น้ำยาไม่ทำลายเยื่อบุจมูก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับผู้ใช้

  •  เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสาธารณสุข พนักงานได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านน้ำยาและเครื่องมืออุปกรณ์

  •   ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย PPE ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสาธารณสุข พนักงานได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านน้ำยาและเครื่องมืออุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ยี่ห้อยูโมเนียม, UMONIUM38 จากประเทศเบลเยี่ยมได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญของ บริษัทผู้ผลิต Laboratoire Huckert’s Intermational ว่าสามารถทำลายเชื้อกลุ่มโคโรน่าไวรัส เช่น อะดีโนไวรัส โปลิโอไวรัส โรต้าไวรัส และ MERS-CoV ที่จัดอยู่ในประเภทไวรัสที่ทำลายได้ยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อชนิดสเปร์ย UMONIUM38 Medical Spray หรือชนิดเข้มขัน UMONIUM38 Instrument ที่ความเข้มข้น 2.5% และมีระยะเวลาสัมผัสน้ำยาอย่างน้อย 10-15 นาที มีผลการทดสอบยืนยันในประสิทธิภาพการทำลายเชื้อตามเอกสารที่อ้างอิงเบื้องต้น

ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ยี่ห้อยูโมเนียมผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ยี่ห้อยูโมเนียม

error: Content is protected !!